Ocena brak

Kodyfikacja justyniańska

Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011

Cesarz Justynian (527-565r.n.e.) cel przywrócenie jedności imperium, opierał się na dawnym prawie – ius i ustawach cesarskich leges.

Codex vetus. Prace rozpoczęto od zebrania i kodyfikacji ustaw cesarskich (częściowo skodyfikowanych – Kodeksy Gregoriański, Hermogregoriański, Teodozjański); luty 528r.n.e. powołał 10 os. komisję . (m.in. Trybonian, Theophilus, Leontius) w celu zebrania konstyt. cesarskich. Koniec prac w kwietniu 528r, kiedy ogłoszono i wszedł w życie pierwszy Kodeks JustyniańskiCodex vetus.

530 r Justynian wydaje ustawy likwidujące sprzeczności w dawnym prawie – zbiór : Liber quinquaginta decisionum.

Digesta Grudzień 530r powołano komisję (17 czł.) przewodzoną przez Tryboniona, dla przeprowadzenia kompilacji fragmentów dzieł prawników gł. okresu klasycznego. Mogli oni zmieniać treść dostosowywać do nowych realiów, przeróbki te noszą nazwę interpolacji (lub emblemata Triboniani). Dzieło powstałe po 3 latach prac zwane Digestami (Pandektami)ogłoszono i weszło w życie w grudniu 533r.n.e. Digesta – 50 ksiąg – dzielą się na tytuły(poza ks. 30, 31 i 32), a te zawierają fragmenty zwane leges – wyimki z pism prawników klasycznych.- niektóre, szczególnie te obszerniejsze podzielone są na paragrafy. Początek fragmentu poprzedzający pierwszy paragraf określano jako principium (pr.) Oznaczenia: D.25,3,1,11 lub D.25,4,1,pr

Digesta: księga – tytuł – fragment – (paragraf). Digesta zachowały się jako rękopis z 600 r.n.e. przechowywane od XV w. we Florencji – codex Florentinus.

Instytucje justyniańskie –(dzieło Dorotheusa i Theophilusa pod kierownictwem Tryboniana) podręcznik powstały podczas prac nad Digestami, razem też wszedł w życie. Oparli się na instytucjach Gaiusa (personae – res – actiones). Dzielą się na 4 księgi, te na tytuły, a tytuły na paragrafy, są też principia; podobnie też się cytuje – I.(lub Inst.)4,6,2.

Codex repetitae praelectionis – „kodeks powtórnego wydania” – zmiana kodeksu związana ze zmianami dokonanymi przez Digesta, nowy kodeks wszedł w życie w 534r.

Kodeks justyniański: - 12 ksiągtytuły, zawierające poszczególne konstytucje cesarskie (leges).później podzielono dłuższe konstytucje na paragrafy (ew. principia).

Cytowane: C. 5,4,20,1.

Kodyfikacja justyniańska składa się z trzech części:

  • Digesta (Pandekta) – 533r.n.e.

  • Instytucje – 533r.n.e.

  • Kodeks – 534r.n.e.

Do końca życia Justynian wydawał jeszcze nowe ustawy zwane nowelami – Novellae leges – nie skodyfikowane, późniejsze zbiory prywatne:

  • Epitome Juliani – ok. 556r – prof. Julian z Konstantynopola

  • Authenticum – 134 nowele z lat 535-556 n.e. (nazwa nadana przez glosatorów XII w.

  • Zbiór 168 Nowel – w jęz. greckim ogłoszony za Tyberiusza 578-582r. – zawierają prawa następnych cesarzy.

Podobne prace

Do góry