Ocena brak

Kodowanie pamięciowe

Autor /kawosz Dodano /07.01.2013

kodowanie pamięciowe - zbiór operacji związanych z przekształcaniem informacji w formę odpowiednią dla systemu pamięci. Proces k.p. może polegać na ustalaniu atrybutów bodźca, np. na analizie słowa ze względu na cechy akustyczne, fonemiczne lub semantyczne. K.p, wiąże się zwykle z selekcją, redukowaniem, organizowaniem, dopasowywaniem informacji do materiału wcześniej zmagazynowanego w pamięci. Występuje na różnych poziomach przetwarzania informacji ( przetwarzania informacji głębokość), nie wymaga świadomej intencji, tylko częściowo podlega świadomej kontroli. Termin k.p. bywa też używany w sensie szerszym, zbliżonym do terminu ->- zapamiętywanie; określa wtedy zbiór operacji doprowadzających do utworzenia reprezentacji pamięciowej. Zob. leż: kod pamięciowy; kodowanie; metody badania kodowania.

Podobne prace

Do góry