Ocena brak

KOCHAĆ I OCHRANIAĆ

Autor /Chuck Dodano /04.07.2011

Ludzi interesuje: nadmierna ochrona, wdzieranie się na cudze terytorium, zaborczość, tendencje do dominowania i stosowania przemocy

Typowe problemy: próby samobójstwa, lub groźby, znęcanie się nad innymi i zaniedbywanie ich, poczucie winy i obsesje, wybuchy gniewu i zaburzenie myślenia

Terapeuta winien: zmienić model opieki i miłości, wprowadzić metafory wspólnoty, miłości, zabawy i szczęścia, odwracając role potrzebującego i udzielającego pomocy.

Metafory: Śmierci, beznadziejności, wyczerpania, utraty kontroli i poczucia winy, uwięzienia, wpadania w zasadzkę, utraty wolności

Strategie:

Ponowne zespolenie rodziny – gdy odtrącenie i oddzielenie od osoby kochanej (lepsza matka), pogotowie samobójcze

  1. Kto komu udziela wsparcia – gdy funkcją symptomu jest pomaganie komuś innemu ( matka w depresji- córka samobójstwo).

  2. Przyznanie dziecku prawa do niesienia pomocy – rodzice niekompetentni, dzieci mają w gestii, jeden z aspektów ich życia

  3. Skierowanie uwagi na przyszłość i zadośćuczynienieprzyznać rację, że są bezwartościowi i winni, wiec niech zrobią coś dla innych; projekcja w przyszłość, czyli tworzenie wspomnień; „strategia Hemingwaya

Do góry