Ocena brak

KMIOTEK, tygodnik ilustr. dla ludu

Autor /bolo000 Dodano /28.02.2012

KMIOTEK, tygodnik ilustr. dla ludu, wyd. w Warszawie 1860-66 nakładem M. Glucksberga, red. początkowo przez J.K. Gregorowicza, od 1861 przez W.L. Anczyca. Treść pisma wypełniały artykuły o tematyce rei. i moralnej, opowiadania z historii Polski i Litwy, popularne wykłady na tematy rolnicze, opisy geogr., opowieści, wiersze, bajki, przysłowia itd. K. miał wyraźne nastawienie moralizatorskie, widoczne zwł. w prowadzonych na jego łamach kampaniach oświat., w wypowiedziach publicyst. i w utworach lit., z których tylko nieliczne były wolne od doraźnego dydaktyzmu (np. Zachwycenie, Wiosna, Mazur, Błogosławiona, Jesień T. Lenartowicza). Na gruncie warsz. poprzednikiem K. było pismo dla ludu wychodzące 1842-50 pod tym samym tytułem.

Bibliografia —> Anczyc Władysław Ludwik.

Ryszard Górski

Podobne prace

Do góry