Ocena brak

Klonowanie

Autor /Bernadinek122h Dodano /07.11.2006

KLONOWANIE ZZA!

Klonowanie pozwoliłoby parom, gdzie jeden osobnik jest obciążony choroba dziedziczną, uzyskanie potomstwa wolnego od choroby. Klonowanie w celu uzyskania późnej bliźnięcia, pozwoliłoby uzyskać narządy lub tkanki do przeszczepu. Klonowanie ludzi pozwoliłoby na kopiowanie jednostek o wielkim talencie: geniuszy, charakterze lub innych cechach.

Geny w całości determinujące to czym jesteśmy-determinacja genetyczna

Badania nad klonowaniem ludzi umożliwiłyby większą wiedze na temat człowieka.
Klonowanie nie jest krzywdą dla klonowanego bliźnięcia, bo daje mu życie (lepiej być klonowanym i istnieć niż w ogóle nie istnieć  lepiej żeby powstali z obciążeniem niż wcale).

Przeciw:
Fakt bycia klonowanym byłby trudniejszy do ukrycia

Klonowanie- problem, gdyż nie wiadomo, kto jest matką. Owieczka Dolly w momencie urodzenia miała biologicznie ten sam wiek co jej matka I.


Klonowanie o charakterze reprodukcyjnym - zakładając ze jest to metoda doskonała technicznie
Korzyści (argumenty „zza”) Zagrożenia (argumenty „przeciw”)
 Metoda alternatywna wobec rozmnażania płciowego (zdrowe potomstwo)
 Nowy sposób walki z bezpłodnością (która dotyczy części populacji)
 Pozwoliłaby parom, w których jeden z partnerów ryzykowałby przekazanie choroby - mieć zdrowe dziecko
 W celu uzyskania narządów i tkanek do przeszczepu (posiadanie klonowanych bliźniaków)
 Klonowanie kogoś ważnego w naszym życiu (np. zmarłe dziecko)
 Kopiowanie utalentowanych jednostek  Prowadziłoby do posiadania totalnej władzy nad życiem innych ludzi
 Szybkie starzenie się klonów człowieka
 Większa zapadalność na choroby nowotworowe
 Klony - obciążenie psychiczne, mogą być przez całe życie nie szczęśliwe
 Cele komercyjne
 Nie moralna eksploatacja
 Pomniejszenie wartości osoby i poszanowania dla ludzkiego życia
 Mogłoby być wykorzystywane do celów utylitarnych
 Prowadziło by do zerwania więzi: rodzice-dzieci, zaburzenia relacji pokrewieństwa
 Bezpłodny mężczyzna- nie produkuje komórek plemnikowych przez co nie może być w żadnym wypadku ojcem biologicznym. Poprzez klonowanie pobierana jest od niego komórka somatyczna. Partnerka daje oocyt - środowisko, w którym płód dojrzewa. Dzieckiem na pewno będzie syn podobny do ojca.

Główny cel w życiu człowieka:
 Narodzone dziecko
 Przekazanie przez rodziców własnych genów

Trwała sterylizacja zabroniona prawnie, nawet na prośbę lekarza

Determinizm genetyczny - człowiek jest taki jak jego geny (w sensie psychicznym i fizycznym)

Internimizm genetyczny- człowiek będzie kojarzony z klonem, ale poprzez wychowywanie w innym środowisku, będzie zupełnie innym człowiekiem

Życie w sensie biologicznym, nie wystarczy by być szczęśliwym np.
 Samobójcy (nie mają nadziei że będzie lepiej, uważają że ich życie jest klęską
 Ludzie poddający się eutanazji (też uważają że czeka ich tylko cierpienie)

Ludzie chcący się klonować to zazwyczaj:
 Pewne siebie, rządne kobiety
 Ludzie nie znajdujący partnera

Podobne prace

Do góry