Ocena brak

KLITAJMESTRA

Autor /Borzymir Dodano /27.03.2012

Klitemnestra, gr. Klytaim(n)gstra, mit. gr. córka króla Sparty, Tyndareosa, i Ledy, siostra Heleny, Kastora i Polluksa, żona Agamemnona, matka Ifigenii, Elektry i Orestesa.

W Iliadzie Homera Agamemnon oświadcza, że woli od niej swą brankę Chryzejdę. W Odysei mówi się o niej jako o kobiecie uczciwej, która długo opierała się zalótom Egista, w czasie gdy Agamemnon był pod Troją; po jego powrocie Egist zabił go w zmowie z Klitajmestrą, ona zaś sama zabiła Kasandrę, przywiezioną z Troi kochankę męża.

W 8 lat potem Orestes pomścił śmierć ojca zabijając Egista i prawdopodobnie także matkę, co u Homera Nestor (Odyseja, 3,306 i nast.) tylko ubocznie daje do zrozumienia.

Podobne prace

Do góry