Ocena brak

Klimat i Hydrosfera

Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011

Pogoda- to stan fizyczny atmosfery w danej chwili, na danym obszarze; określają ją: ciśnienie, wiatr, zachmurzenie, nasłonecznienie, temperatura powietrza, opady. Pogoda zmienia się w cyklu dobowym i rocznym. Badaniem pogody zajmuje się meteorologia. Klimat- to charakterystyka dla danego obszaru zespół zjawisk i procesów atmosferycznych kształtujących się pod wpływem właściwości fizycznych i geograficznych tego obszaru, określony na podstawie wieloletnich obserwacji.

Do geograficznych (niemeteorologicznych) czynników kształtujących klimat zalicza się:

- szerokość geograficzną i związane z nią oświetlenie Ziemi,

- odległość od mórz i oceanów,

- prądy morskie,

- wysokość n.p.m.,

- ukształtowanie terenu,

-szatę roślinną,

- pokrywę śnieżną.

Typową cechą klimatu Polski jest kapryśność pogody, spowodowana napływem wielu mas powietrza, które podlegają wpływom i przekształceniom w wyniku działania czynników niemeterologicznych (obieg ciepła, wilgoci, cyrkulacja powietrza), a także gospodarczej działalności człowieka.

Morza- to części oceanów przylegających do kontynentów, całkowicie lub częściowo otoczone lądami, podlegające dużym wpływom - zwłaszcza klimatycznym - mas lądowym. Biorąc pod uwagę położenie i sposób połączenia z wszechoceanem, dzielimy je na:

- morza otwarte - połączone z oceanem bardzo szeroko, np. Morze Północne;

- morza przybrzeżne - oddzielone od oceanu łańcuchami wysp lub półwyspami, np. Morze Południowo- Chińskie;

- morza między wyspowe - leżące między wyspami, np. morza Archipelagu Sudańskiego, Morza Celebes;

- morza śródziemne - miedzy kontynentalne - leżące między kontynentami, np. Morze Śródziemne , Morza Bałtyckie.

- wewnątrz kontynentalne - obramowanie brzegami jednego kontynentu, np. Morze Bałtyckie.

Właściwości wody morskiej: zasolenie, temp., barwa i ruchy wody.

Nazwa oceanu Powierzchnia[mln km2] Średnia głębokość[m] Największe głębie [m]

Ocean Spokojny 180 4028 Rów Mariański 11022

Ocean Indyjski 75 3897 Rów Sudański 7455

Ocean Atlantycki 106 3332 Rów Puerto Rico 9219

Podobne prace

Do góry