Ocena brak

KLERYK

Autor /Borzymir Dodano /27.03.2012

Duchowny, nie laik; pop. alumn seminarium duchownego; z późn. łac. clericus 'kapłan', od łac. cle rus 'kler, duchowieństwo'.

Kleryk na kleryku dziesięciny nie bierze, śrdw. łac. clericus clericum non decimat, przysł.; swój swego nie skrzywdzi.

Podobne prace

Do góry