Ocena brak

Kleje syntetyczne

Autor /Ruciak Dodano /31.01.2012

Większość klejów syntetycznych to elastomery bądź żywice termoplastyczne lub termoutwar­dzalne. Najważniejszymi żywicami termoplastycznymi są żywice typu poliwinylowego używane do klejenia drewna, przyklejania okładzin do płyt meblowych oraz łączenia tworzyw sztucznych z metalem ..Żywice acetylo- oraz nitrocelulozowe są innymi szeroko stosowanymi klejami termoplastycznymi ogólnego użytku. Kleje termoutwardzalne, takie jak żywice epoksydowe, tworzą znacznie silniejsze spoiny od klejów termopla­stycznych, lecz są od nich znacznie mniej spręży­ste i bardzo kruche; nie nadają się do klejenia obiek­tów podlegających dużym obciążeniom sprężystym (np. podeszwa buta). Kleje epoksydowe są wytwa­rzane przez zmieszanie ze sobą tuż przed użyciem dwóch komponentów: żywicy i utwardzacza.
Kleje te są idealne do łączenia twardych i gład­kich powierzchni, takich jak metal, ceramika czy szkło. Kleje konstrukcyjne są mieszanką odpo­wiednich żywic termoutwardzalnych (by uzyskać silną spoinę) oraz żywic termoplastycznych, ewen­tualnie elastomerów (by spoina była wytrzymała i sprężysta). Pojawiająca się nowa generacja „superklejów" (np. cyjanopan) to kleje cyjanoakrylowe. Są one w stanie skleić praktycznie wszystko ze wszystkim (nie wyłączając skóry użytkownika) w ciągu zaledwie paru sekund.

Podobne prace

Do góry