Ocena brak

Kleje i spoiwa

Autor /Ruciak Dodano /31.01.2012

Kleje i spoiwa to bardzo rozległe pojęcia. Zalicza się do nich zarów­no kleje używane w gospodarstwie domowym do klejenia papieru, jak i sztucznie stworzone związki . chemiczne, które łączą ze sobą części tak wielkich konstrukcji, jak mosty czy samoloty.
Cząsteczki wykazują naturalną skłonność do skupiania się w większe konglomeraty dzięki różnym siłą przyciągania. Siły te nie są zauważalne w makroskali, jako że maleją szyb­ko wraz ze wzrostem odległości między cząstkami. Gdy zbliżamy do siebie dwa ciała, to zwykle nie jesteśmy w stanie zapewnić dobrego kontaktu mię­dzy ich molekułami. Jeśli chcemy używać jakiej­kolwiek substancji do klejenia, to musi ona mieć własność dobrego rozprowadzania się i przylegania do klejonych powierzchni (adhezja). Dobry klej powinien cechować się także dobrą spójnością we­wnętrzną (kohezja) - chodzi o to, by jego własne cząsteczki łączyły się ze sobą odpowiednio mocno.

Podobne prace

Do góry