Ocena brak

Kłębek szyjny

Autor /calliee Dodano /17.01.2012

Kłębek szyjny (glomus caroticum) jest tworem dość twardym o zabarwieniu brą-zowoczerwonym, wielkości mniej więcej ziarna ryżu. Długość jego wynosi około 7 mm, szerokość 4 mm i grubość 2 mm.

Kłębek położony jest w miejscu podziału t. szyjnej wspólnej. Dolna połowa kłębka styka się z kątem podziału t. szyjnej wspólnej, połowa górna leży w szczelinie między t. szyjną zewnętrzną a wewnętrzną. Osłonka naczyniowa, która obejmuje podział tętnic, otacza również kłębek; własnej torebki kłębek nie posiada.

Kłębek rozpada się czasem na 4 lub 5 części, ledwie dostrzegalnych. Całkowity brak kłębka nie został stwierdzony.

Ponieważ kłębek nic ma własnej torebki, na zwłokach z trudem można go wypreparować; natomiast u osoby żywej z powodu silnego wypełnienia krwią daje się łatwiej odnaleźć.

Miąższ kłębka szyjnego utworzony jest z komórek nabłonkowych położonych w obfitej sieci naczyń włosowatych. Mają one cytologiczne właściwości działalności wewnątrzwydzielniczej; nie dają jednak reakcji chromowej i nic wspólnego nie mają z wytwarzaniem adrenaliny. Z tego powodu kłębek szyjny nie może być zaliczony do układu chromochłonnych tworów współczulnych. Komórki jego są w ścisłej łączności z licznymi włóknami nerwowymi, które ułożone w trzy stopnie splotów dzielą się na coraz delikatniejsze włókna i wreszcie dochodzą do każdej komórki miąższu.

Kłębek szyjny ma zarówno funkcję nerwową, jak i wcwTiątrzwydziel-niczą. Jego szczególnie ścisły związek z włóknami nerwowymi i bliskie sąsiedztwo z zatoką tętnicy szyjnej nasuwają przypuszczenie, że służy on do regulowania ciśnienia krwi, podobnie jak zatoka tętnicy szyjnej. Z kłębka udało się otrzymać substancję obniżającą ciśnienie krwi.

Kilka doprowadzających tętniczek odchodzi z kąta podziału t. szyjnej wspólnej. Drobne żyły uchodzą do ż. tarczowej górnej lub najbliżej położonego pnia żylnego. U bieguna górnego wstępują do kłębka liczne włókna nerwowe. Są to włókna przywspółczulnc, w większości identyczne z włóknami zaopatrującymi zatokę tętnicy szyjnej; pochodzą one głównie z n. językowo-gardłowego, a poza tym z gałęzi gardłowych i krtaniowych n. błędnego. Włókna współczulne odchodzą z górnego zwoju szyjnego częściowo za pośrednictwem splotu t. szyjnej wspólnej.

Podobne prace

Do góry