Ocena brak

Klauzule dołączane do umów międzynarodowych

Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011

1) klauzule wzajemnośći - zobowiązanie każdej ze stron do traktowania obywateli w ten sposób , w jakie jej obywatele są traktowani przez to państwo. W treści swej klauzula wzajemności często ogranicza zakres zastosowania umowy lub innych klauzul w niej występujących.

2) klauzula narodowa- polega na zobowiązaniu każdej ze stron do traktowania obywateli drugiej strony tak, jak traktuje własnych obywateli. Klauzula ta nie obejmuje nigdy praw politycznych , które przysługują tylko obywatelom.

3) klauzula największego uprzywilejowania- zobowiązanie do przyznania drugiej stronie praw i przywilejów ,które przyznane zostały lub zostaną jakiemukolwiek trzeciemu państwu, znajduje zastosowanie w umowach handlowych, nawigacyjnych i konsularnych. Może ona podlegać rożnym ograniczeniom wyłączającym spod jej działania prawa przyznawane bądź to państwom danego regionu lub związanym z danym państwem innymi szczególnymi więzami bądź tez określone kategorie spraw.

4) klauzula arbitrażowa (rozjemcza)- zobowiązuje układające się strony do przekazywania wszelkich sporów wynikłych na tle stosowania umowy do sady rozjemczego bądź tez do rozpatrzenia przez komisje KONCYLIACYJNĄ.

W POSTANOWIENIACH KONCOWYCH UMOWY zamieszczane są często klauzule o ratyfikacji lub zatwierdzeniu, przewidujące ratyfikacje lub zatwierdzenie umowy przez układające się strony. Często w umowach spotykamy klauzule dot. daty wejścia w życie umowy lub określające czas jej obowiązywania.

Podobne prace

Do góry