Ocena brak

Klauzule dodawane do zastawu. Antychreza

Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011

Możliwe były do pocz. IV wieku klauzule przepadku lex commisoria. Nadwyżka pozostająca po sprzedaniu rzeczy i zaspokojeniu wierzycieli powinna powrócić do „dłużnika”.

Owoce rzeczy zastawionej przypadały dłużnikowi, chyba że zawarto pactum antichreticumantychreza umowa, że wierzyciel będzie pobierał owoce na poczet odsetek.

Zastaw był niepodzielny – pignoris causa est indivisa – nie zwracano „cząstkowych rzeczy” wraz z sukcesywnym spłacaniem wierzytelności. Spłacenie długu zabezpieczonego zastawem nie zmuszało wierzyciela do jego zwrotu, jeśli posiadał inne wierzytelności nie zabezpieczone zastawami. Możliwe to było na podstawie specjalnego zastrzeżenia w umowie zastawnej; ces. Gordian III w.n.e. możliwość taka istniała z mocy ustawy – tzw. pignus Gordianum.

Podobne prace

Do góry