Ocena brak

KLAUZULA NAJWIĘKSZEGO UPRZYWILEJOWANIA I KLAUZULA NARODOWA: ZASADY ORAZ ZNACZENIE FORMALNE I RZECZYWISTE

Autor /Patryk0909 Dodano /05.01.2012

KNU I KN wynikają z zasad, które legły u podstaw Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT), który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 1948 r. i obowiązywał do końca 1994r.

KNU – klauzula największego uprzywilejowania jest wyrazem zasady równego traktowania i niedyskryminacji w dostępie do rynków narodowych. Jej istotą jest równość w traktowaniu zagranicznych partnerów – żadnemu z nich nie wolno przyznawać szczególnych korzyści, jeśli inni ich nie posiadają, wszyscy bowiem mają do nich jednakowe prawo (wszystkie kraje członkowskie GATT). Od zasady tej istnieją wyjątki. Najważniejsze z nich to tworzenie stref wolnego handlu i unii celnych.

KN – klauzula narodowa, jedna z zasad GATT, według której, towar importowany powinien być traktowany nie gorzej niż analogiczny towar pochodzenia krajowego. Zasada ta dotyczy w szczególności obciążeń podatkowych, przepisów związanych ze sprzedażą, zakupem, przewozem, dystrybucją i użytkowaniem tych towarów na rynku wewnętrznym.

Podobne prace

Do góry