Ocena brak

KLASYFIKACJA ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH

Autor /Teofil Dodano /22.09.2011

WODORKI (1H> K1)

1. wodorek litu (3Li> K2L1) LiH wiązanie atomowe spolaryzowane do H

2. wodorek berylu (4Be> K2L2) BeH2 w. at. spol. do H

3. wodorek boru (5B> K2L3) BH3 w. at. spol. do H

4. węglowodór (metan) (6C> K2L4) CH4 w. at. spol. do C

5. azotowodór (amoniak) (7N> K2L5) NH3 w. at. spol. do N

6. tlenek wodoru (8O> K2L6) H2O w. at. spol. do O

7. fluorowodór (9F> K2L7) HF w. at. spol. do F

8. wodorek sodu (11Na> K2L8M1) NaH w. at. spol do H

9. wodorek magnezu (12Mg> …M2) MgH2 w. at. spol. do H

10. wodorek glinu (13Al> …M3) AlH3 w. at. spol. do H

11. krzemowodór (14Si> …M4) SiH4 w. at. spol. do H

12. fosoforowodór (15P> …M5) PH3 w. at.

13. siarkowodór (16P> …M6) H2S w. at. spol. do S

14. chlorowodór (17Cl> …M7) HCl w. at. spol. do Cl Pozostałe pierwiastki tworzą wodorki podobnie jak powyższe pierwiastki z danej grupy.

TLENKI (8O> K2L6)

1. tlenek litu Li2O wiązanie jonowe 2 atomy dla O

2. tlenek berylu BeO w. j. 2 at. dla O

3. tlenek boru B2O3 w. at. spol. do O

4. tlenek węgla (IV) CO2 w. at. spol. do O

5. tlenek azotu (V) N2O5 w. at. spol. do O (do 1. i 2. O po parze podwójnej, do 3. 2 pary pojedyncze) i w. koordynacyjne (do 4. i 5. O po parze od N)

6. cząsteczka tlenu O2 w. at.

7. fluorek tlenu OF2 w. at. spol. do F

8. tlenek sodu Na2O w. j. 2 at. dla O

9. tlenek magnezu MgO w. j. 2 at. dla O

10. tlenek glinu Al2O3 w. j. po 2 at. dla każdego O

11. tlenek krzemu (IV) SiO2 w. at. spol. do O

12. tlenek fosforu (V) P2O5 wiązania jak w N2O3

13. tlenek siarki (VI) SO3 w. at. spol. do O (do 1. O podwójna para) i w. koordynacyjne (do 2. i 3. O po jednej parze)

14. tlenek chloru Cl2O7 w. at. spol. do O (od każdego Cl do 1. O po 1 parze) i w. koordynacyjne (po jednej parze do pozostałych tlenów) Pozostałe pierwiastki tworzą tlenki jak powyższe pierwiastki z danej grupy.

WODOROTLENKI NaOH, KOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2, Al(OH)3 NH4OH Otrzymywanie:

1. tlenek metalu + woda (metale I i II gr. bez berylu)

2. metal + woda (I i II gr. od Ca w dół)

3. reakcja wymiany soli metalu z inną zasadą Al(NO3)3 + 3NaOH > 3NaNO3 + Al(OH)3 (wytrąca się)

KWASY

1. CO2, H2CO4, kw. węglowy (IV), węglan

2. SiO4, H2SiO 3,, kw. krzemowy (IV), krzemian

3. N2O5, HNO3, kw. azotowy (V), azotan (V)

4. N2O3, HNO2, kw. azotowy (III), azotan (III)

5. P2O5 a) HPO3, kw. matafosforowy (V), metafosforan (V) b) H4P2O7, kw. pirofosforowy (V), pirtofosforan (V) c) H3PO4, kw. ortofosforowy (V), ortofosforan (V)

6. P2O3, HPO2, kw. metafosforowy (III), metafosforan (III)

7. SO3, H2SO4, kw. siarkowy (VI), siarczan (VI)

8. SO3, H2SO3, kw. siarkowy (IV), siarczan (IV)

9. Cl2O7, HClO4, kw. chlorowy (VII), chloran (VII)

10. HF, kw. fluorowodorowy, fluorek

11. HCL, kw. chlorowodorowy, chlorek

12. HBr, kw. bromowodoworowy, bromek

13. HI, kw. jodowodorowy, jodek

14. H2S, kw. siarkowodorowy, siarczek

SOLE Otrzymywanie:

1. zasada + kwas = sól + woda (Ca(OH)2 + H2SO4 = CaSO4 + 2H2O)

2. bezwodnik zasadowy + kwas = sól + woda (CaO + H2SO4)

3. metal + kwas = sól + wodór (wydziela się) (Ca + H2SO4)

4. zasada + bezwodnik kwasowy = sól + woda (Ca(OH)2 + SO3)

5. bezwodnik zasadowy + bezwodnik kwasowy = sól (CaO +SO3)

6. zasada + kw. beztlenowy = sól + woda

7. tl. metalu + kw. beztlenowy = sól + woda

8. metal + kw. beztlenowy = sól + wodór (wydziela się)

9. metal + niemetal = sól

Podobne prace

Do góry