Ocena brak

Klasyfikacja zaburzeń mowy w ujęciu Styczek

Autor /Aro Dodano /26.07.2011

  1. Zewnątrzpochodne – dotyczą niekorzystnego środowiska wychowawczego

  2. Wewnątrzpochodne:

- dysglosja- zniekształcanie dźwięków mowy lub niemożność ich wytwarzania na skutek nieprawidłowej budowy narządów mowy lub obniżenia słyszalności

- dysartria (anartria) – zniekształcanie dźwięków mowy lub niemożność ich wytwarzania, na skutek uszkodzenia ośrodków i dróg unerwiających narządy mowne (artykulacyjne, fonacyjne, oddechowe)

- dyslalia (alalia) – opóźnienie w przyswajaniu sobie języka, na skutek opóźnionego wykształcenia się funkcji pewnych struktur mózgowych

- afazja utrata częściowa lub całkowita języka, na skutek uszkodzenia pewnych struktur mózgowych

- jąkanie – zaburzenia płynności mowy (rytmu i tempa); przyczyny nie są znane; zaliczane jest do nerwic

- nerwice mowymutyzm, afonia, jąkanie, zaburzenia tempa mowy, modulacji, siły i wysokości głosu u osób cierpiących na nerwice

- oligofazja- niedokształcenie mowy spowodowane upośledzeniem umysłowym

- schizofazja- mowa osób mających zaburzenia myślenia, spowodowane chorobami psychicznymi

Podobne prace

Do góry