Ocena brak

Klasyfikacja wartości - Klasyfikacja wartości w ujęciu R. Jedlińskiego

Autor /Emilian Dodano /31.08.2011

Przydatna w teorii wychowania może się okazać klasyfikacja war­tości zaproponowana przez R. Jedlińskiego (1998). Wyróżnia się w niej ^stepujące wartości, które przytaczam za K. Denkiem (2000, s. 87):

1.Transcendentne (Bóg, świętość, wiara, zbawienie).

2. Uniwersalne (dobro, prawda).

3. Estetyczne (piękno).

4. Poznawcze (wiedza, mądrość, refleksyjność).

5. Moralne (bohaterstwo, godność, honor, miłość, przyjaźń, odpowie­dzialność, sprawiedliwość, skromność, szczerość, uczciwość, wier­ność).

6. Społeczne (demokracja, patriotyzm, praworządność, solidarność, to­lerancja, rodzina).

7. Witalne (siła, zdrowie, życie).

8 Pragmatyczne (praca, spryt, talent, zaradność).

9. Prestiżowe (kariera, sława, władza, majątek, pieniądze).

10. Hedonistyczne (radość, seks, zabawa).

Podobne prace

Do góry