Ocena brak

Klasyfikacja wartości - Klasyfikacja wartości w ujęciu E. Sprangera

Autor /Emilian Dodano /31.08.2011

Wyjątkowo użyteczną dla teorii wychowania klasyfikację wartości ftworzył Edward Spranger. Obejmuje ona sześć następujących wartości:

1) wartości teoretyczne, reprezentatywne dla ludzi, którzy najbardziejcenią odkrywanie prawdy, jaką daje nauka;

2) wartości ekonomiczne, charakterystyczne dla ludzi ceniących naj-. wyżej dobra materialne;

3) wartości estetyczno-artystyczne, bliskie ludziom ceniącym najbar­dziej przeżycia piękna i harmonii;

4) wartości społeczne, za którymi opowiadają się ludzie ceniący najwyżejbezinteresowne działania na rzecz innych;

5) wartości polityczne, reprezentowane przez tych, którzy cenią najwy­żej władzę i wpływy;

6) wartości religijne, charakterystyczne dla ludzi ceniących najbardziejprawdy, których źródłem jest religia (wiara w Boga).

Podobne prace

Do góry