Ocena brak

Klasyfikacja wartości - Inne klasyfikacje wartości

Autor /Emilian Dodano /31.08.2011

Użyteczne dla dociekań i badań na gruncie teorii wychowania mogą się okazać także inne klasyfikacje, mianowicie:

  • wartości intelektualne, socjocentryczne, allocentryczne, prestiżowe,materialne, przyjemnościowe, emocjonalne i perfekcj oni styczne (por.A. Folkierska, 1979; H. Świda, R. Acher, 1979);

  • wartości indywidualne, np. zdrowie, i społeczne, takie jak pokój,przyjaźń (por. E. Staub, 1990);

  • wartości religijne, duchowe, witalne i hedonistyczne (por. L. Żuk--Łapińska, 1991,8.290-305);

  • wartości moralne (por. W. Terlecka, 1991) i wartości chrześcijańskie(por. M. Grabowski, 1992; M. Nowak, 1992);

  • wartości niesamoistne i samoistne (por. W. Pasterniak, 1998);

  • wartości podstawowe, wtórne i indywidualne (por. J. Sztumski, 1992);

  • wartości uznawane, odczuwane i realizowane (por. A. Kłoskowska,1981; S. Ossowski, 1967);

  • wartości nienormatywne, normatywne i absolutne (por. K. Kotłow-ski, 1968);

  • wartości uniwersalne i partykularne (por. Z. Cackowski, 1994).

Podobne prace

Do góry