Ocena brak

Klasyfikacja umów

Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011

Umowy klasyfikuje się pod kątem wskazanie jej istotnych cech i to wykazanie cech umowy jest podstawą klasyfikacji.

Najbardziej generalnym podziałem umów jest podział na:

  1. Umowy zobowiązania polega na tym, że strona, która jest uprawniona w tej umowie, czyli wierzyciel, ma prawo żądać określonych zachowań od drugiej strony, czyli dłużnika. Umowa zobowiązania polega na zobowiązaniu się do działania jest to prawo jednej strony, obowiązek drugiej strony.Umowa zobowiązania może być :- dwustronna- jednostronna

  2. Umowy rozporządzenia polega na przeniesieniu obciążenia z jednej strony umowy na drugą (umowa przechowania)

Inny podział umów:

  1. Odpłatne - związane z korzyścią finansową

  2. Nieodpłatne - nie są związane z korzyścią finansową

  3. Nazwane- mające nazwę kodeksową

  4. Nienazwane

  5. Realne – polega na tym, że jej wykonanie polega na wręczeniu rzeczy realnej

  6. Losowe – to takie co do których skutki prawne są określone ale zajście tych skutków zależy od wydarzeń losowych (gry liczbowe). Umowa ubezpieczenia jest również umową losową.

Podobne prace

Do góry