Ocena brak

Klasyfikacja terenowych przepisów prawnych

Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011

Hierarchia norm polega na tym iż normy wyższego rzędu ograniczają warunki tworzenia norm niższego rzędu określają ich przedmiot oraz zakres i sposób regulowania. Może on przybierać dwojaki charakter.

Np. jeśli chodzi o przyznanie kompetencji to przepis wyższego rzędu sam reguluje treść danej materii i upoważnia organ niższy do jej wykonania lub upoważnia organ niższy do samodzielnego regulowania stosunków w ramach tego upoważnienia.

Upoważnienia dzielimy na : szczegółowe albo generalne. W związku z powyższym nasuwają się II podziały:

1) - przepisy wydawane przez org. samorz. terytor.

    - przepisy wydawane przez org. adm. rządowej

2) -przepisy mające charakter samoistnych norm w ramach upoważnień ustawowych

    - przepisy wykonawcze

Podobne prace

Do góry