Ocena brak

Klasyfikacja systemów wyborczych

Autor /Barnim Dodano /13.12.2011

Systemy wyborcze dzielimy na:

  1. system większościowy – stanowi najprostszy sposób ustalania wyników, oznacza, że wybranym został ten, kto uzyskał największą liczbę głosów. Jeśli jest to warunek wystarczający, to mówimy o zasadzie większości względnej: aby zostać wybranym należy uzyskać więcej głosów niż inni kandydaci. W Polsce zasada ta jest obecnie stosowana w wyborach do Senatu oraz w wyborach do rad gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 20 000. Nie jest to jednak wymaganie konstytucyjne. Zasada większości bezwzględnej narzuca wymóg uzyskania nie tylko większej liczby głosów, ale określa również odsetek oddanych głosów, który musi być wyższy niż 50%. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż 50%, to przeprowadzana jest druga tura głosowania (w której stosuje się zasadę większości względnej). Pozostają w niej dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W Polsce system ten znajduje zastosowanie w wyborach prezydenckich (art. 127 ust. 4 K) a także w wyborach wójtów (burmistrzów i prezydentów miast).

  2. system proporcjonalny

  3. systemy mieszane

  4. systemy semiproporcjonalne.

Podobne prace

Do góry