Ocena brak

KLASYFIKACJA REFERENDUM I ZAKRES JEGO STOSOWANIA

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

Referendum- może mieć dość szeroki charakter, bo może dotyczyć nie tylko aktów ale różnego rodzaju decyzji.

Wyróżnia się 2 rodzaje referendum:

- r e f e r e n d u m o b l i g a t o r y j n e – zachodzi, gdy istnieje jedna procedura podjęcia decyzji i ta procedurą jest referendum. Są kraje, gdzie zmiana konstytucji wymaga weryfikacji w drodze referendum. Występuje ono bardzo rzadko, władza go nie lubi, gdyż władza lubi swobodę.

- r e f e r e n d u m f a k u l t a t y w n e – jest najczęstsze. Istnieją co najmniej 2 procedury podjęcia decyzji: w drodze referendum oraz podjęcie decyzji przez parlament. Określony organ, gdy stwierdzi, że musi podjąć decyzję, decyduje którą procedurę podjąć i na podstawie tego podejmuje te decyzje.

Referendum daje wynik wiążący o ile prawo to przewiduje.

Podobne prace

Do góry