Ocena brak

Klasyfikacja podmiotów gospodarczych

Autor /Ava Dodano /03.05.2011

 

  1. Według formy własności:

  • własność państwowa (własność Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych)

  • własność komunalna (mienie samorządów terytorialnych)

  • własność prywatna osób fizycznych (własność rzemieślników, innych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz prywatnych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej np. spółka jawna)

  • własność prywatna osób prawnych - własność spółdzielni, spółek posiadających osobowość prawną i organizacji społecznych

  • własność zagraniczna - należy do osób fizycznych i prawnych mających siedzibę za granicą.

 

  1. Według formy prawno organizacyjnej:

  • osoby prawne (podmioty posiadające osobowość prawną) - posiadają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

  • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej ( np. spółka jawna) - posiadają zdolność procesową (sądową) : mogą pozwać inny podmiot gospodarczy nie będąc pozwanym

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - posiadają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

Podobne prace

Do góry