Ocena brak

KLASYFIKACJA PODATKÓW

Autor /Wadim Dodano /08.12.2011

  1. Wg. przedmiotu opodatkowania na: podatki przychodowe, dochodowe, majątkowe i od wydatków

  2. Wg. stosunku przedmiotu opodatkowania do źródła podatku na: podatki bezpośrednie i pośrednie

  3. Wg. przeznaczenia dochodów na rzecz państwa i samorządu na: podatki państwowe, samorządowe i wspólne

INNE PODZIAŁY

1. ze względu na osobę podatnika (kryterium podmiotu podatku), wyróżniamy podatki pobierane od:

- osób fizycznych

- osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

2. uwzględniając charakter pobieranych podatków, możemy podzielić je na: osobiste i rzeczowe

3. ze względu na okoliczności wprowadzenia podatku: zwyczajne i nadzwyczajne

4. podział na: obligatoryjne i fakultatywne

Podobne prace

Do góry