Ocena brak

KLASYFIKACJA ORGANÓW PAŃSTWOWYCH

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

a) ze względu na liczbę osób

- jednoosobowe (prezydent, wojewoda)

- wieloosobowe (parlament); błędne jest częste utożsamianie organu wieloosobowego z organem kolegialnym. Każdy organ kolegialny jest organem wieloosobowym, ale odwrotnie nie zawsze ( np.: jeden członek ma prawo decydowania, reszta ma tylko glos doradczy ).

b) zatem możemy podzielić organy na: monokratyczne jedno i wieloosobowe i kolegialne.

c) ze względu na sposób powoływania: z wyboru (Prezydent, parlament), z nominacji (wojewoda)

d) ze względu na czas trwania pełnomocnictw:

- kadencyjne ( Trybunał Konstytucyjny, Prezes NIK- u ), na czas nieokreślony ( Sąd Najwyższy, wojewoda )

e), ze względu na tryb funkcjonowania:

pracujące sesyjnie ( sesja = część kadencji, np.: sejm do 1989 ) pracujące permanentnie (tryb pracy ciągłej, np.: sejm po 1989)

f), ze względu na strukturę organów: proste (jednoizbowy Parlament) lub złożone (dwuizbowy Parlament)

g) kryterium samodzielności: samoistne (Prezydent, RPO), pomocnicze (Kancelaria Prezydenta ).

h) ze względu na zasięg terytorialny działania: centralne (Rada Ministrów), lokalne (terenowe), (wojewoda).

i) ze względu na funkcje w aparacie państwowym:

prawodawcze, powykonawcze, sądownicze, kontrolne). kryterium konstytucjonalizacji organu: konstytucyjne ( KRRiTV ), pozakonstytucyjne (Państwowa Komisja Wyborcza).

Podobne prace

Do góry