Ocena brak

Klasyfikacja obywateli wg kryterium podejmowanych decyzji politycznych oraz na podstawie reakcji na formy komunikowania politycznego

Autor /Stas Dodano /16.07.2011

WG KRYTERIUM PODEJMOWANIA DECYZJI POLITYCZNYCH PRZEZ OBYWATELI:

A. Wyborca zdecydowany:

- Skłonność do zainteresowania przekazem tylko takim, który odpowiada wcześniejszemu wyobrażeniu obywatela o istocie problemu; wybór głównego kanału przekazu;

- wybór podmiotu rywalizacji – stosowanie taktyki uproszczenia polityki; nie wpływają na niego techniki marketingowe, jeśli chodzi o zmianę jego zdania;

- wybiera, uważany przez niego za istotny, jeden kanał przekazu (TV, prasa, Internet) i preferowany podmiot rywalizacji (kandydat, partia),

B. Wyborca reagujący wybiórczo:

- Niezauważanie innych opinii – tylko te akceptowane przez niego z założenia (podświadomie obiera tą właśnie część przekazu); możliwe jest jedynie podkreślenie opinii pozytywnych,

C. Obywatel uświadomiony:

- obywatel posiadający doświadczenie i poglądy i nimi się kierujący (także wykorzystuje schematy poznawcze);

- jasne przekazanie komunikatu powoduje pozytywną reakcję tego wyborcy, ponieważ poszukuje on informacji dla podjęcia najlepszej decyzji;

- złożone procesy myślowe, wywierając nań wpływ, doprowadzają do dekodowania i zrozumienia przekazu;

WG REAKCJI NA FORMY KOMUNIKOWANIA POLITYCZNEGO:

A. Aktywiści polityczni:

- innowatorzy, potrafią samodzielnie podejmować decyzje, mały wpływ maja na nich komunikaty, współorganizują kampanie,

B. Obywatele z autorytetem społecznym (liderzy opinii):

- są zdecydowani i ostrożni, są względnie trwałym zapleczem, - mają wpływ na grupy społeczne i mogą je zachęcić do głosowania na osobę przez tak autorytet popieraną,

C. Obywatele idący za przykładem:

- wykonują rytualne, bezrefleksyjne czynności, pójdą za autorytetem/liderem, wysiłki promocyjne mają dowartościować liderów opinii,

D. Obywatele bierni politycznie:

- niezaangażowani w życie polityczne, wybierają, bo przekonuje ich do tego kampania wyborcza lub techniki marketingowe (mogą być aktywni wyborczo!), trzeba ich skłonić do pójścia do urny, mają niski niż średni status społeczny,

E. Obywatele wyobcowani:

- osoby tradycyjne i konserwatywne, skłonność do absencji wyborczej (nie chcą kontroli państwa) lub popierania faworyta, jeśli głosują, to strategicznie, na nich kieruje się większość wysiłków promocyjnych.

Podobne prace

Do góry