Ocena brak

Klasyfikacja budżetowa

Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011

Klasyfikacja budżetowa – to jednolity system symboli cyfrowych służący grupowaniu dochodów i wydatków budżetowych wg określonych zasad i kryteriów. Pozwala ona:

  • określić uprawnienia organów publicznych do prowadzenia dochodów budżetowych i wydatkowania środków na ściśle określone cele

  • regulować podział dochodów i wydatków między różne działy gospodarki narodowej i regiony kraju

  • planować dochody i wydatki budżetowe w skali państwa i podziału terytorialnego

  • ujednolicić typ planowania ewidencji i sprawozdawczości dochodów i wydatków

  • kontrolować gospodarkę budżetową

Kryterium podmiotowe – oznacza podział budżetu na części, za których realizację odpowiada właściwy organ państwowy

Kryterium przedmiotowe – oznacza podział dochodów i wydatków wg ekonomicznej gałęzi gospodarki narodowej. Podstawą tego podziału jest tzw. klasyfikacja gospodarki narodowej, która stanowi usystematyzowany wykaz działów, gałęzi, branż.

Kryterium rodzajowe – pozwala szczegółowo określić charakter i formy wpływu dochodów budżetowych.

Część – jest podziałką o charakterze podmiotowym i oznacza organ państwowy np. Sąd Najwyższy, Ministerstwo Skarbu

Dział – jest podziałką o charakterze przedmiotowym i oznacza Dział Gospodarki Narodowej

Rozdział – jest podziałka przedmiotową o bardziej szczegółowym charakterze

Tytuł ma charakter przedmiotowy i bliżej określa przedmiot finansowania w ramach rozdziału.

Paragraf – jest podziałka o charakterze rodzajowym, w sposób szczegółowy określa formę pobierania dochodów i rodzaj wydatków budżetowych.

Pozycja – jest podziałką rodzajową o charakterze fakultatywnym. Określa szczegółowo rodzaj wydatków w ramach paragrafów.

Podobne prace

Do góry