Ocena brak

Klasyczne teorie spostrzegania

Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012

Wstep: teorie rozróżniają wrażenia od wyobrażeń, wrażenie to najprostszy proces psychiczny, to, co spostrzegamy( barwa, kształt). Spostrzeżenie to suma wrażeń.

  1. teoria asocjanistyczna (atomistyczna) Wund, Tishner: asocjaniści uważali ze pierwsze są wrażenia, dopiero z nich powstaje spostrzeżenie. Wrażenia łączą się na mocy kojarzenia. Prawa kojarzenia sformułował Arystoteles i są to: styczność w czasie, w przestrzeni, podobieństwo, kontrast. Suma wrażeń zawsze powinna dawać to samo spostrzeżenie, ale ten sam wzór wrażeń może być za każdym razem inaczej odebrany.

  2. Teoria postaciowa spostrz. (Strukturalizm) Wertheimer, Lewin : oni uważali ze pierwsze pojawia się spostrzeżenie a wrażenia wyodrębniają się później na podstawie analizy i są wtórne. Bardzo ważnymi w tej teorii są: figura i tło. Bliskość przestrzenna, wspólna droga, podobieństwo, jednolita zasada budowy, zgodność z chwilowym nastawieniem, ubiegłe doświadczenia decydują o tym, co uznamy za tło, a co za całość, czyli figurę.

  3. Teoria Hebba (bechiawioralna ) Hebb uważał, że wrzenia są wynikiem aktywności naszych receptorów i są niezależne od spostrzeżeń. Spostrzeżenie jest wynikiem działania procesów pośredniczących. im więcej doświadczeń tym szybciej dokonuje się spostrzeżenie, same wrażenia nie są dostępne naszej świadomości, dopiero spostrzeżenia docierają do mózgu.

Podobne prace

Do góry