Ocena brak

KLASY I RANGI PRZEDSTAWICIELI DYPLOMATYCZNYCH

Autor /Donald Dodano /23.11.2011

Szefowie misji dyplomatycznych dzielą się obecnie na trzy następujące klasy:

- ambasadorowie (nuncjusze), akredytowani przy głowie państwa

- posłowie – ministrowie (internuncjusze), akredytowani przy głowie państwa

- chargé d'affaires, akredytowani przy ministrze spraw zagranicznych

Dawniejsze prawo dyplomatyczne przewidywało jeszcze klasę pośrednią między drugą a trzecią - ministrów - rezydentów.W razie nieobecności ambasadora czy posła (choroba, wyjazd) zastępuje go najstarszy rangą urzędnik dyplomatyczny w charakterze chargé d'affaires.Szef placówki dyplomatycznej jest przedstawicielem dyplomatycznym państwa wysyłającego w państwie przyjmującym, nie zaś osobistym reprezentantem szefa państwa czy też urzędu. Stopień dyplomatyczny posiada także personel misji dyplomatycznej: radcy, sekretarz, attaché itp.

Podobne prace

Do góry