Ocena brak

KLASOWE UWARUNKOWANIA

Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012

- kultura fizyczna stanowiła niegdyś jeden ze sposobów odgradzanie się klas wyższych od pozostałych i przywilej formalnie zasłużony dla wybranych

- wykorzystanie kultury fizycznej do podtrzymywania segregacji rasowej i traktowanie jej jako kulturowego wskaźnika i symboliki, przynależności do klasy uprzywilejowanej

- Traktowanie sportu jako czynnika ingerującego, kształtującego poczucie tożsamości i świadomości klasowej.

Podobne prace

Do góry