Ocena brak

KLASAYFIKACJA ZABURZEŃ MOWY - Klasyfikacja zaburzeń wg. Styczek

Autor /Aro Dodano /26.07.2011

-Zaburzenia zewnątrzpochodne, egzogenne,środiwksowe-nie stwierdza się defektów anatomicznych czy psychoneurologicznych. Podłoże to negatywne czynności środowiskowe jak złe zwarcie językowe, błędy językowe, niewłaściwa atmosfera wychowawcza, postawy wychowawcze, karanie i nagradzanie, relacje rodzinne

-Zaburzenia wewnątrzpochodne,endogenne-przyczyna tkwi w organizmie dziecka, defekty strukturalne, na poziomie obwodowym i lub ośrodkowym, zaburzenia psychoneurologiczne np.

*dysglosja-zaburzenia artykulacji wskutek defektów aparatu artykulacyjnego

*afazja

*alalia, dyslalia

*dysartia,anartria

*oligofazja, dyplogia

*jąkanie

*logoneurozy-nerwice mowy-mutyzm, afonia

*schizofazja-mowa osób z zaburzeniami myślenia wskutek zaburzeń psychicznych

*dysfemia-wady mowy u osób z zaburzoną sferą emocjonalną

*dysfazja-wady mowy wywołane zaburzeniami osobowości

Podobne prace

Do góry