Ocena brak

KLASAYFIKACJA ZABURZEŃ MOWY - Klasyfikacja zaburzeń wg. Grabias

Autor /Aro Dodano /26.07.2011

Dla rozwoju komunikacji językowej niezbędny jest rozwój 2 typów sprawności:

-sprawności percepcyjne które pozwalają opanować kompetencję językową, komunikacyjną i kulturową. W ich obrębie wydzielamy:

*słuch fizyczny-porządkuje świat dźwięków

*słuch muzyczny-realizuje stronę prozodycznego języka

*słuch fonematyczny-pozwala analizować i syntetyzować dźwięki mowy

-sprawności realisencyjne- pozwalają korzystać w procesie komunikacji i w poznawaniu rzeczywistości zawartych w umyśle kompetencji ( językowej, kulturowej ):

*systemowe:fonacyjne, morfologiczne,leksykalne, składniowe

pozwalają budować zdania sensowne i gramatycznie poprawne

*komunikacyjne-społeczne, sytuacyjne,pragmatyczne

-sprawności wynikające z budowy i funkcji narządów i mechanizmów mowy

Podobne prace

Do góry