Ocena brak

KLASAYFIKACJA ZABURZEŃ MOWY

Autor /Aro Dodano /26.07.2011

1) Diagnozowane i klasyfikacja zaburzeń mowy stwarza ciągle wiele problemów z uwagi na:

-fakt że kształtowanie się mowy jest procesem rozwojowym i każde dziecko rozwija się zgodnie z indywidualnym rytmem i tempem

-w niektórych przypadkach odstępstwa w rozwoju występują, trudności w uchwytaniu czynnika etiologicznego czyli źródła pochodzenia zaburzeń

-nie wszytskie zaburzenia mowy są do końca wyjaśnione i opisane np. afazja dziecięca,orm, mowa dzieci z autyzmem

-trudności w określeniu czy przejawy orm świadczą o odrębnej jednostce nozologicznej i opisanym zjawisku czy jest zespołem objawów towarzyszącym różnym zaburzeniom rozwoju psychoruchowego.

Rozwój mowy należy traktować, oceniać na tle ogólnego rozwoju psychoruchowego dziecka. Proces rozwoju mowy rozpoczyna się od chwili urodzenia dzieci i przechodzi przez kolejne stadia rozwojowe w których dziecko prezentuje określony poziom sprawności psychomotorycznej. Mowa jest jedną z form psychomotorycznych dlatego z jednej strony rozwój tej czynności uzależniony jest od rozwoju pozostałych czynności poznawczych i wykonawczych oraz mowa wpływa na ich rozwój. Wszelkie odstępstwa rozwoju psychoruchowego mogą doprowadzić do zaburzeń mowy ale również zaburzeń rozwoju mowy lub zaburzeń rozwoju innych funkcji poznawczych. W związku z tym że każdego dziecka tempo rytmu rozwoju ma cechy indywidualne niekorzystne odchylenia od normy trzeba traktować jako zaburzenie.

2) Norma rozwoju-nazywa się te osiągnięcia w zakresie poszczególnych funkcji które stwierdza się u większości dzieci w danym wieku, gdy obserwuje się niewielkie odchylenia od normy w rozwoju mowy między różnicami indywidualnymi pomiędzy dziećmi. Dopiero w przypadku głębszego odchylenia od normy używa się terminu zaburzenia rozwoju.

3) Norma językowa-reguła określająca budowę i społeczne funkcjonowanie jednostek na róznych poziomach języka-fonologicznym, leksykalno semantycznym, syntaktycznym.

4) Błąd językowy-funkcjonowanie nieuzasadnionego odstępstwa od normy w użyciu języka, zawsze można go poprawić, jest on bowiem jednym z wielu możliwych zachowań np.:

-agramatyzmy-np. poszedłem, wzięli my

-semantyczno leksykalne-używamy słów których nie rozumiemy

-błedy frazeologiczne

Podobne prace

Do góry