Ocena brak

Klasa średnia w ujęciu subiektywnym i obiektywnym

Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012

J. Goldforg w swojej pracy” ruchliwość społeczna i strukturalna we współczesnej Wielkiej Brytanii w latach80.

  1. Usługowa klasa średnia(wyższa)- wyżsi menadżerowie

  2. Usługowa klasa średnia(niższa)- niżsi profesjonaliści, pracownicy niższego szczebla

  3. Klasa rutynowych pracowników nie manualnych- urzędnicy

  4. Klasa właścicieli drobnego biznesu.

Przez klasę usługową rozumie się najemnych pracowników administracyjnych.

Goldforg zwraca uwagę, że jego podział może należeć do wcześniejszych podziałów.

Giddens próbuje wyodrębnił kilka klas średnich:

  1. Starą klasę średnią – drobni farmerzy, kupcy

  2. Wyższą klasę średnią-menadżerowie

  3. Niższą klasę średnią-personel biurowy niższego rzędu

Podobne prace

Do góry