Ocena brak

Klasa przedsiębiorców w Polsce współczesnej

Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012

Klasa nowa-lata 70-80 tych

Przedsiębiorca z tamtego okresu przetrwały lata 90 te były znacznie trwalsze niż nasze przedsiebiorstwa 90r ok. 2,5 mln zarejestrowanych przedsiębiorców

89r 830 tys.

85r 500 tys-85r 350tys-75r-255tys

Większość z nich to small biznes .Kiedyś małe przedsiebiorstwa –s prawników

-średnie 5-20

duże 20

Dziś duże 100 pracowników

Mają autorytety styl zarządzania ,ograniczają pensję swoich pracowników nie pozwalają na tworzenie zw. zawod. Są zróżnicowani pod względem poglądu politycznych, ekonomicznych socjalizmie wielu przedsiębiorców nawiązywało ścisłe związki z ekipą rządzącą.

Wielu ludzi wykorzystało takie koneksje żeby się dorobić (np. prawdopodobnie majątku narodowego w niezupełnie zgodnie z prawem sposób.

Związek Biznesu z religia

M.Weber związek miedzy kapitalizmem a protestantyzmu. Etyka protestancka sprzyjała działalności przedsiębiorczej kapitalistów asceza +praca i gromadzenie dóbr(wszystko co zarobili musieli inwestować, nie mogli wydawać, sprzyja prowadzeniu interesów na większa skalę.

Katolicyzm-sprzyja smak biznesowi ,nacisk na wspólnotowośc ,solidarność. Istnieje teza, że katolicyzm wspiera small biznes. Istnieje pewna grupa wielkich przedsiębiorców ,która jest grupą zamkniętą dobrze zorganizowana ,trzyma się z dala od polityki .Może być traktowana jako klasa wyższa .Lata 90-te powstaje kilka elitarnych organizacji, zwierzających wielkich udziałów Polska Rada Biznesu, Polska Rada Pracodawców Prywatnych ,Biznesu Club Wyjście do nich jest obwarowane barierami ekonomicznymi (składniki ,odpowiednie . dochody) i społecznymi Przedstawiciele przedsiębiorstw biorą udział w pracach komisji sejmowych, mogą ustępować z projektami gosp.

Komisja Trójstronna –Rząd związki zawodowe, przedsiębiorcy Elita biznesu to także wyżsi menadżerowie (inteligenci, menadżerowie)Maja często wyższe wykształcenie zdobyte zagranica. Ich wynagrodzenie jest jednak dużo wyższe niż w Europie Zachodniej. Oprócz pensji otrzymują jednak sporo ,Gratisów –komórki ,mieszkania, samochody itp.

Podobne prace

Do góry