Ocena brak

Kiszonka

Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013

Pasza soczysta, np. z zielonek, parowanych ziemniaków lub wysłodków zakonserwowananaturalnie (biol.) w wyniku fermentacjilub chem. przez dodanie specjalnegopreparatu (konserwantu). Zakiszana masawymaga silnego ugniecenia celem wyparciapowietrza. Przy zakiszaniu roślin niskobiałkowychmożna stosować dodatki subst. azotowych(np. mocznik); rośliny wysokobiałkowemożna mieszać z zasobnymi w węglowodany.Z podsuszonej zielonki uzyskuje się k. odużej zawartości suchej masy (40–50%), tzw.sianokiszonkę.

Ze względu na minimum cukrowe rośliny dzieli się na:

1) łatwo kiszące się, które zawierają wystarczającą ilość lubnadmiar cukrów, np. kukurydza, sorgo, trawasudańska, owoce dyni, kapusta, topinambur,burak cukrowy, owies, słonecznik, rzepak,liście okopowych korzeniowych, trawy (potraw),ziemniak, wysłodki buraczane, pulpaziemniaczana; pasze te mimo różnej zawartościwody kiszą się dobrze bez konserwantów;

2) trudno kiszące się, w których cukier w czasiekiszenia przefermentuje w 90–100% dokwasu mlekowego, a mimo to będzie go zamało do dobrego zakonserwowania k.; należątu: bobik, groch, peluszka, łubin, nostrzyk,wyka, koniczyna czerwona i biała, łęty ziemniaczanei in.; z roślin tych można uzyskaćdobrą kiszonkę po dodaniu pasz z grupypierwszej lub melasy, konserwantów albo teżpo podwiędnięciu;

3) nie kiszące się, do którychnależą: pokrzywa, lucerna, seradela, soja,łodygi dyni, pomidorów, lędźwian i in; roślinyte można zakisić tylko po zastosowaniu konserwantów,dodaniu 3–4% melasy lub innychpasz zawierających cukier bądź przez zmieszaniez roślinami łatwo kiszącymi się w stosunku 2:1 lub 3:1.

Nadmiar cukru przy kiszeniupasz bywa również niekorzystny, gdyżwtedy uzyskuje się k. za kwaśną, zachodzą wniej też duże straty skł. pok. wskutek fermentacjialkoholowej (np. burak cukrowy, kukurydza);zbyt kwaśną k. zwierzęta jedzą niechętnie.Dlatego lepsze są k. kombinowane, sporządzanez różnych roślin. Ocenę k. przeprowadzasię organoleptycznie w gospodarstwie(wygląd, barwa, zapach, zawartość wody, stopieńzanieczyszczenia, stopień wyjadaniaprzez zwierzęta, czyli smakowitość) oraz wlaboratorium (pH, procentowa zawartość kwasówwolnych i związanych, amoniaku) Zob.też kiszenie pasz.

Podobne prace

Do góry