Ocena brak

KING ERNEST JOSEPH (1878-1956) - admirał

Autor /lasuch Dodano /25.02.2011

Wybitny amerykański dowódca, ab­solwent Akademii Morskiej, którą ukończył w 1901 r. W czasie I woj­ny światowej służył na niszczycielu i w sztabie atlantyckiej floty pancer­ników (Atlantic Fleefs Battleship Force). W latach 1923-26 był do­wódcą bazy okrętów podwodnych, a następnie dowodził lotniskowcem *Lexington. Od 1933 r. do 1936 r. kierował Biurem Aeronautyki.

W latach 1938-39 dowodził eskadrą lotniskowców. W lutym 1941 r.,w randze admirała, objął dowodze­nie nowo utworzoną amerykańską Flotą Atlantyku (Atlantic Fleet). Choć nie miał wielkiego pola do po­pisu, gdyż Stany Zjednoczone nie były jeszcze w stanie wojny, zyskał uznanie prezydenta, który 20 grudnia 1941 r. mianował go głównodowo­dzącym marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych; pod jego bezpośre­dnim nadzorem powstawały plany wszystkich większych operacji mor­skich na Atlantyku, u wybrzeży Afryki Północnej i Europy. Szcze­gólną wagę przykładał do kierowa­nia amerykańskimi siłami morskimi na Pacyfiku i koordynowania ope­racji flot sojuszniczych. W latach 1943-44 uczestniczył w *konferen-cjach Sprzymierzonych, na których występował jako zwolennik przenie­sienia ciężaru wysiłku wojennego Stanów Zjednoczonych na Pacyfik.

15 grudnia 1945 r. zrezygnował z zajmowanego stanowiska na rzeczadm. Chestera W. *Nimitza.

Podobne prace

Do góry