Ocena brak

Kinematyka - Informacje ogólne

Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011

V=dv/dt Prędkość jest to iloraz wektora przesunięcia do czsu, w którym to przesunięcie nastąpiło. Vch=dv/dt dt-0 Prędkością chwilową nazywamy iloraz przemieszczenia, które nastąpiło w b.krótkim czasie do tego czasu. Vśr=V=dV/dt Prędkość średnia jest to iloraz przemieszczenia, które nastąpiło w dowolnym czasie do tego czasu. Ruchem jednostajnym nazywamy taki ruch, w którym przebywana droga jest wprost proporcjonalna do czasu ruchu ds~dt W ruchu jedn. V=const. S=Vt Droga ma interpretacje pola pod wykresem V od t.

Ruch jesdnostajnie przyśpieszony to ruch,w którym przyrost V jest wprost proporcjonalny do czasu,w którym ten przyrost nastąpił. dV/dt=const.=a Przyśpieszenie jest to iloraz przyrostu prędkości do czasu,w którym ten przyrost nastąpił. a=dV/dt [m/s2] V=Vo+at | s=Vot+1/2at2 | s=Vo+at Ruch jednostajnie opóźniony ruch,w którym spadek V jest wprost proporcjonalny do t, w którym ten spadek V nastąpił V=Vo-at | s=Vot-1/2at2

Podobne prace

Do góry