Ocena brak

Kim są dostawcy

Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011

Mogą nimi być przedsiębiorstwa i osoby fizyczne. Ważne dla przedsiębiorstwajest to aby firmy te były uczciwe, odpowiedzialne i solidne, co w warunkach istot-nego wpływu dostaw na koszty jest niezmiernie ważne.

Istnieje jednak wiele zagrożeń ze strony dostawców, szczególnie tych, którzydysponują dużą siłą, często podwyższają cenę dostarczanego towaru lub obniżająjego jakość, nie obawiając się sprzeciwu ze strony odbiorcy, Siła ta kształtowanajest przez: ważność danego produktu dla odbiorcy i brak możliwości nabycia sub-stytutów, małe znaczenie sektora dla dostawców, duże zróżnicowanie dostarczanego produktu, uzależnienie jakości produktu końcowego od jakości produktu kupowanego od dostawcy, wysoki koszt zmiany dostawcy związany z zagrożeniem utraty obsługiwanego rynku, lub jakości dostarczanych produktów, groźbę integracjiw przód dostawców, większą koncentrację dostawców.

Podobne prace

Do góry