Ocena brak

Kim jest nauczyciel w odróżnieniu od pozostałych elementów środowiska wychowania

Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012

*Nauczyciel:

  • Powinien inicjować bogate interakcje z uczniami i między nimi (a nie skłaniać do pracy indywidualnej).

  • Pomóc uczniom w krytycznym postrzeganiu rzeczywistości, w odkrywaniu, analizowaniu i interpretowaniu pojęć i znaczeń.

  • To „pracownik naukowy ciągle testujący hipotezy”.

  • To nie ktoś kto tylko przekazuje wiedzę, ale także diagnostyk, specjalista w zakresie pomocy naukowych, konsultant trener, ekspert.

  • Pokazuje uczniom, ze każdy uczestnik procesu uczenia się (wraz z nim) jest aktywnym uczniem i nikt nie zna wszystkich odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania.

  • Jego strategie to: jasne przedstawienie celów lekcji, ścisłe określenie zakresu nauki, umieszczenie uczniów w grupach pracy, udzielanie pomocy, odpowiadanie na pytania, dbanie o poszerzenie umiejętności podtrzymywania kontaktów interpersonalnych przez uczniów, ocenianie osiągnięć uczniów (jakie SA wzajemne kontakty uczniów w grupie).

  • Powinien tworzyć środowisko wychowawcze – tu jest miejsce na wolność i dyscyplinę

  • To ktoś kto kształci giętkość w myśleniu ze szczególnym zwróceniem uwagi na twórczość.

  • To ktoś, kto musi mieć akceptację i zaufanie ze strony ucznia i ktoś, kto empatycznie rozumie reakcje swoich uczniów wobec prób uczenia się.

Podobne prace

Do góry