Ocena brak

Kim był Oliver Wendell Holmes?

Autor /Huzar Dodano /31.01.2012

Joseph Lister nie był pierwszym lekarzem, który próbował zmniejszyć liczbę zakażeń wewnątrz-szpitalnych. W 1843 roku amerykański ginekolog Oliver Wendell Holmes (1809-1894) pisał o wyso­kiej liczbie zgonów wśród położnic; były one spowodowane gorączką połogową (zakażeniem połogowym). Ta poważna choroba występowała bardzo powszechnie, w niektórych szpitalach była przyczyną śmierci jednej dziesiątej młodych matek. Objawy pojawiają się dwa lub trzy dni po porodzie i obejmują między innymi bóle głowy, wymioty, gorączkę i bóle brzucha.
Choć Holmes nie wiedział jeszcze, że przyczy­ną choroby jest wtargnięcie bakterii chorobotwór­czych do ran porodowych, był on zdania, że jest to choroba zakaźna, przenoszona od jednej do dru­giej pacjentki przez nieumyte dłonie lekarzy i pie­lęgniarek. W pracy zatytułowanej The Contagious­ness of Puerperal Fever (Zakaźny charakter gorączki połogowej) zalecał lekarzom odbierają­cym porody przestrzeganie trzech zasad: unikanie przeprowadzania sekcji zwłok kobiet, które zmar­ły na gorączkę połogową; po asystowaniu przy sek­cji dokładne wypranie każdej części garderoby i 24-godzinną przerwę przed przyjmowaniem następnego porodu; zawieszenie wykonywania zawodu na przynajmniej jeden miesiąc, jeśli pod­czas pełnienia obowiązków lekarz miał do czy­nienia z dwoma lub trzema przypadkami gorączki w krótkim odstępie czasowym.

Podobne prace

Do góry