Ocena brak

Kim był Ignaz Philipp Semmelweis?

Autor /Huzar Dodano /31.01.2012

W Wiedniu, Ignaz Philipp Semmelweis (1818-1865), lekarz pochodzenia wę­gierskiego, prowadził badania nad gorączką w domu, rzadziej chorowały na gorączkę i umierały od kobiet, którymi zajmowali się lekarze, pielę­gniarki i studenci w szpitalu. Na podstawie swo­ich obserwacji wysnuł takie jak Holmes wnioski, co do sposobu rozprzestrzeniania się choroby i zale­cał, by pracownicy szpitali myli ręce i narzędzia chirurgiczne w roztworze chlorowanego wapna przed przystąpieniem do odbierania porodu lub badania ciężarnej kobiety.
Niestety poglądy Holmesa i Semmelweisa nie zostały zaakceptowane przez środowisko lekarskie, być może dlatego, że krytykowały dotychczasowe postępowanie lekarzy, i dopiero w drugiej połowie XIX wieku prace Josepha Listera przyczyniły się do rozpowszechnienia wiedzy na temat aseptyki.

Podobne prace

Do góry