Ocena brak

KILKA PODSTAWOWYCH CECH KOMUNIKOWANIA MASOWEGO

Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011

•  po stronie nadawcy:

o  występowanie instytucji społecznych,  które grupują zarówno techniczne  środki produkcji i dystrybucji przekazów, jak i zespoły twórców, przygotowujące owe przekazy;

nadawca zbiorowy, nie działa samodzielnie, jest zawsze – chociaż w różnym stopniu – uzależniony od innych instytucji społecznych, które czasami występują jako dysponenci, czasami zaś jako kontrolerzy jego działania;

•  po stronie przekazu:

o  użycie skomplikowanych  środków technicznych,  zwielokrotniających liczbę oraz szybkość transmisji przekazów;

o  masowość produkcji i dystrybucji przekazów;

•  po stronie odbiorcy:

o  masowość odbioru, tj. skierowanie rozpowszechnianych treści ku liczebnie wielkim, społecznie zróżnicowanym oraz rozproszonym przestrzennie odbiorców. Tym samy wyłącza się z zakresu komunikowania masowego wszelkiego typu procesy przekazywania informacji do konkretnego adresata, np. poprzez telefon czy faks;

•  cechy samego procesu:

o  jednokierunkowość i niesymetryczność przekazu, z jednego centrum do wielu odbiorców;

o  periodyczność i schematyczność – poszczególne pakiety przekazów (gazeta, program telewizyjny) docierają do odbiorców z ustaloną częstotliwością, a w ich obrębie panuje określony porządek (objętość i układ tematyczny);

o  moralne zużycie – środki masowego przekazu mogą rozpowszechniać swe konkretne produkty tylko przez krótki okres czasu, zastępując je następnymi.

Podobne prace

Do góry