Ocena brak

KILKA CZYNNIKÓW, KTÓRE DECYDUJĄ O DOBORZE INFORMACJI

Autor /henio Dodano /10.04.2011

-  jednoznaczność – im bardziej jest przejrzyste i jednoznaczne dane wydarzenie, tym większe prawdopodobieństwo, ze zostanie uznane za wydarzenie;

-  zaskoczenie  – prawdopodobnie również w sytuacji, kiedy dane zdarzenie jest zaskakujące, może stać się wydarzeniem;

mała odległość w czasie – czyli tzw. wydarzenia dnia;

-  intensywność – na przykład drastyczne, wykraczające poza normy społeczne, przyjęte wzory zachowań wydarzenia maja większą szansę zaistnienia w mediach;

-  ważność dla kręgu odbiorców – chodzi tutaj m.in. o geograficzną odległość, osobiste uwikłanie w dane wydarzenie czy też konflikty bliskie danemu terenowi;

personalizacja – wydarzenia, które można połączyć z działalnością konkretnej osoby posiadają większą wartość informacyjną niż wydarzenia abstrakcyjne;

negatywizm – im bardziej negatywny wydźwięk ma dane wydarzenie, tym większe prawdopodobieństwo, ze stanie się wydarzeniem ważnym.

Podobne prace

Do góry