Ocena brak

KIJÓW - walki 1941-43

Autor /smerfetka Dodano /25.02.2011

W pierwszej połowie lipca 1941 r. wojska niemieckie Grupy Armii „Południe" (Heeresgruppe „Siid") pod dowództwem feldmarsz. Gerda von *Rundstedta podeszły od za­chodu do Kijowa i, aby uniknąć walk na ulicach miasta, skierowały się na południe, wzdłuż Dniepru, przebywając w ciągu 18 dni dy­stans 400 km. W rejonie Kijowa pozostały duże siły Frontu Połu­dniowo-Zachodniego (dowódca gen. Michaił Kirponos). We wrze­śniu wojska niemieckie, wzmoc­nione po nadejściu 25 sierpnia 2 grupy pancernej gen. Heinza *Guderiana, uderzeniem od pół­nocy (2 grupa pancerna) i od po­łudnia (1 grupa pancerna gen. Ewalda von *Kleista) zamknęły w okrążeniu większość sił ra­dzieckiego Frontu, a 20 września zajęły miasto.

Była to jedna z naj­bardziej dotkliwych klęsk Armii Czerwonej w pierwszych miesią­cach wojny, tym większa, że Józef Stalin zakazał wojskom odwrotu i w efekcie 665 tys. żołnierzy ra­dzieckich dostało się do niewoli. 6 listopada 1943 r. Kijów został wyzwolony przez wojska 1 Fron­tu Ukraińskiego (dowódca gen. Nikołaj Watutin), aczkolwiek rea­lizacja rozkazu Stalina, który nie licząc się z sytuacją zażądał, aby miasto zostało wyzwolone na rocz­nicę rewolucji październikowej, kosztowała wiele niepotrzebnych ofiar.

Podobne prace

Do góry