Ocena brak

Kieszonki skrzełowe zewnętrzne

Autor /sara Dodano /06.01.2012

W warunkach prawidłowego rozwoju kieszonek zewnętrznych wysłanych ektodermą zachowuje się obustronnie tylko boczny odcinek kieszonki pierwszej; przekształca się on w przewód słuchowy zewnętrzny. Dalsze zewnętrzne kieszonki (II—IV) i łuki (III i IV) pokrywa silnie rozrastający się kau-dalnie wyrostek II (gnykowego) łuku skrzelowego. W postaci grubego płata, tzw. wieczka (operculum), przykrywa on wybitnie wgłębienie, które powstaje na bocznej ścianie szyi kaudalnie od II łuku skrzelowego. W głębi tego wgłębienia, tzw. zatoki szyjnej (sinuscenńcalis), otwiera się 2, 3 i 4 kieszonka skrzelowa zewnętrzna. Następnie, gdy tylko brzeg wieczka zrośnie się poza zatoką z szyją zarodka, zatoka zarasta. Linia zrośnięcia wieczka ze ścianą boczną szyi odpowiada przedniemu brzegowi mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego. Między obu tymi liniami zarośnięcia, prawą i lewą,  w obrębie trójkąta szyi przedniego, wytwarza wieczko warstwy powierzchowne: skórę i mięsień szeroki zaopatrzony nerwem twarzowym, jako nerwem II łuku skrzelowego. Warstwy głębsze powstają częściowo z III i IV łuku skrzelowego. Z mięśniówki tych łuków wytwarzają się mięśnie gardła zaopatrzone nerwami językowo-gardłowym i błędnym.

W razie niezupełnego zarośnięcia oraz zaniku zatoki szyjnej i jej kieszonek skrze-lowych zewnętrznych mogą utrzymać się szczelinowate przewody zwane przetokami skrzelowymi szyjnymi; ich ujścia zewnętrzne można wtedy znaleźć na szyi wzdłuż przyśrodkowego brzegu mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego. Przewód przetokowy może sięgać aż do jelita głowowego, jeżeli przerywa się błona przedzielająca kieszonki skrzełowe wewnętrzną i zewnętrzną, tworzą się wtedy całkowite przetoki szyjne. Jeżeli zachowują się części zatoki szyjnej czy kieszonek skrzelowych, wtedy powstawać mogą torbiele wypełnione płynem (torbiele skrzelopochodne) lub guzy (guzy skrzelopochodne).

Odmiennie przebiega rozwój wewnętrznych kieszonek skrzelowych i wewnętrznych części łuków skrzelowy ch. Z rozwojem tych ostatnich związane jest m. in. kształtowanie się języka na dnie jamy ustnej.

Podobne prace

Do góry