Ocena brak

Kierunki rozwoju handlu detalicznego

Autor /Melon Dodano /08.02.2012

1. nowe Jbrniy handlu detalicznego; w dzisiejszych czasach nieustannie rodzą się nowe formy handlu detalicznego, niszcząc stare. Pewien nowojorski bank dostarcza pieniądze do biur i domów swoich klientów. Adelphi College oferuje wykłady dla ludzi dojeżdżających do pracy w wagonach kolejki podmiejskiej pomiędzy I.ong Island a Manhattanem, podczas których uczestnicy mogą przygotować się do uzyskania tytułu M.B.A. Sklepy spożywcze ..Hippopotamus" sprzedają hurtowo żywność dla zakładów pracy, dając zniżki w wysokości od 10 do 30%.

2. skrócenie cyklu życia form handlu: nowe formy handlu detalicznego mają olx?cnie skrócony cykl życia.

3. sprzedaż pozasklepowa. na przestrzeni ostatnich 10 lat sprzedaż wysyłkowa wzrosła dwukrotnie w porównaniu ze sprzedażą sklepową, na co ogromny wpływ miało upowszechnienie się elektroniki. Konsumenci otrzymują oferty sprzedaży za pośrednictwem telewizji, komputerów i telefonów, i mogą odpowiadać na oferty wykręcając na przykład wolny od opłat numer telefonu.

4. wzrost konkurencji w poszczególnych gałęziach handlu; w dzisiejszych czasach konkurencja występuje pomiędzy różnymi formami sprzedaży i poszczególnymi sklepami. Można zauważyć konkurencję pomiędzy sklepową i pozasklepową formą sprzedaży. Sklepy dyskontowe, salony katalogowe i domy towarowe walczą o tych samych klientów.

5. polaryzacja rynku detalicznego; rosnąca konkurencja spowodowała, że sprzedawcy wybierają pozycjonowanie na przeciwległych krańcach wielu prowadzonych przez siebie linii produktów. Wysokie zyski i szybki wzrost wolumenu sprzedaży osiągają zarówno masowi sprzedawcy, tacy jak K marł i wysoko wyspecjalizowane sklepy np. Radio Shack i Toys ..fl" Us.

6. gigantyczni sprzedawcy detaliczni; pojawiają się potężni detaliści. którzy dzięki znakomitemu systemowi informacji i dużej sile przetargowej przy dokonywaniu zakupów, są w stanie zaoferować atrakcyjne ceny dla konsumentów, powodując spustoszenia u ich dostawców i konkurentów (zobacz Przedsiębiorstwa i gałęzie 21-3).

7. zmiana definicji „zakupów za jednym zamachem" (oik* stop shopping); wyspecjalizowane asortymentowo sklepy w wielkich centrach handlowych stają się ogromną konkurencją dla dużych domów towarow ych, gdyż centra handlowe proponują zakupy wszelkiego rodzaju towarów w jednym miejscu, oferując również obszerne parkingi.

8. rozwój pionowych systemów marketingowych; kanały dystrybucji są coraz częściej zarządzane i programowane profesjonalnie: duże korporacje rozszerzają kontrolę nad kanałami dystrybucji, eliminując małe. niezależne sklepy.

9. podejście do klientów metoda ..portfelowa"; organizacje handlu detalicznego projektują i uruchamiają nowe rodzaje sklepów, ukierunkowanych na klientów reprezentujących różne grupy społeczne. Nie trzymają się kurczowo jednej formy sprzedaży, np. domów towarow ych, lecz urozmaicają cały portfel form sprzedaży detalicznej.

10. rosnące znaczenie technologii w handlu detalicznym; technologia staje się szczególnie ważnym narzędziem walki konkurencyjnej. Nowocześni sprzedawcy korzystają z komputerów w prognozow aniu w ielkości sprzedaży, kontroli kosztów, realizacji zamówień u dostawców. Prowadzą elektroniczną pocztę pomiędzy sklepami, a nawet organizują sprzedaż za pomocą systemów komputerowych. Organizacje handlu detalicznego wprowadzają coraz częściej systemy skanowania, elektroniczne przekazy' gotówki, telewizję wewnątrz sklepu i nowoczesne systemy pakowania i dostawy towarów do klienta.

11. globalna ekspansja głównych detalistów; detaliści o szczególnym formacie i silnej pozycji marki coraz częściej decydują się na ekspansję w skali globalnej.

Podobne prace

Do góry