Ocena brak

Kierunki rozwoju europejskiego transportu na tle działalności społeczno-gospodarczej

Autor /alien Dodano /21.02.2006

CAŁOŚĆ PRACY (Z WYKRESAMI, TABELAMI) W ZAŁĄCZNIKU

WSTĘP 5
1. MIEJSCE TRANSPORTU W GOSPODARCE NARODOWEJ 7
1.1. Typologia transportu 7
1.2. Miejsce transportu w Polskiej Klasyfikacji Działalności 13
1.3. Związki gospodarki narodowej z działalnością transportową 15
1.3.1. Transport a dochód narodowy 16
1.3.2. Transport a budżet państwa 17
1.3.3. Transport a bilans płatniczy kraju 19
1.4. Pojęcie i podstawowe problemy makroekonomii 21
1.5. Agregacja wielkości ekonomicznych 22
1.6. Metody obliczania Produktu Krajowego Brutto 24
1.6.1. Keynsowski model ruchu okrężnego w gospodarce 24
1.6.2. Metoda sumowania produktów 26
1.6.3. Metoda sumowania dochodów 28
1.6.4. Metoda sumowania wydatków 28
1.7. Transportochłonność gospodarki narodowej 29
2. ROZWÓJ GOSPODARCZY KRAJÓW UE 32
2.1. Rozwój gospodarczy w państwach europejskich w ujęciu wieloaspektowym 32
2.2. Przemiany gospodarcze krajów Europy Zachodniej 35
2.2.1. Niemcy 36
2.2.2. Francja 38
2.2.3. Wielka Brytania 41
2.2.4. Włochy 43
2.2.4. Hiszpania 44
2.3. Restrukturyzacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej 45
2.3.1. Polska 46
2.3.2. Czechy 48
2.3.3. Węgry 50
2.3.4. Bułgaria 51
2.3.5. Rumunia 52
2.4. Porównanie wyników gospodarczych krajów Europy Zachodniej i Europy Środkowej 53

3. ROZWÓJ TRANSPORTU W WYBRANYCH KRAJACH UE 59
3.1. Uwarunkowania rozwoju transportu 59
3.2. Produkcja transportowa w wybranych krajach 67
3.2.1. Transport samochodowy 68
3.2.1.1. Trendy w przewozach towarowych 69
3.2.1.3. Trendy w przewozach pasażerskich 76
3.2.2. Transport kolejowy 79
3.2.2.1. Trendy w rozwoju infrastruktury 80
3.2.2.2. Trendy w przewozach towarowych 84
3.2.2.3. Trendy w przewozach pasażerskich 87
3.2.3. Transport lotniczy 90
3.2.3.1. Trendy w przewozach towarowych 92
3.2.3.2. Trendy w przewozach pasażerskich 95
3.3. Podział pracy przewozowej pomiędzy różne gałęzie transportu 99
4. ANALIZA TRANSPORTOCHŁONNOŚCI GOSPODARKI EUROPEJSKIEJ W OKRESIE 1980-2007 106
4.1. Transportochłonność w zakresie przewozów ładunków krajów Unii Europejskiej w roku 2007 106
4.2. Transportochłonność w zakresie przewozów pasażerskich krajów Unii Europejskiej w roku 2007 110
4.3. Transportochłonność systemów transportowych Unii Europejskiej w zakresie transportu towarowego w latach 1980-2007 113
4.4. Transportochłonność systemów transportowych Unii Europejskiej w zakresie transportu pasażerskiego w latach 1980-2007. 119
WNIOSKI 125


Wstęp

Związki transportu z pozostałymi działami gospodarki są wielowymiarowe i szerokie. Dotyczą wpływu transportu na Dochód Narodowy, rozwój produkcji przemysłowej, budżet państwa czy bilans płatniczy kraju.
Stopień zaangażowania transportu w działalność pozostałych działów gospodarki, a także działalność społeczną nosi miano transportochłonności.

Podobne prace

Do góry