Ocena brak

KIERUNKI I PROBLEMATYKA BADAŃ NAD RODZINĄ - Główne kierunki badań

Autor /Mark Dodano /05.08.2011

  1. Struktura rodziny

  2. Funkcjonowanie rodziny pod wzg. materialnym, emocjonalnym, wychowawczym, opiekuńczym, kulturalnym.

  3. Zmiany jakie zachodzą we współczesnej rodzinie – czynniki warunkujące zmiany

Podobne prace

Do góry